Trước và sau When dùng thì gì? Kèm ví dụ & bài tập chi tiết

The article about %%Keyword%%, which is currently a popular topic of Books, Is attracting a great deal of focus, isn’t it? Today’s date, let’s explore some Trước và sau When dùng thì gì? Kèm ví dụ & bài tập chi tiết that you may not know about in this article on Camilledimaio!

The feedback on the article Trước và sau When dùng thì gì? Kèm ví dụ & bài tập chi tiếtBạn đang gặp khó khăn với việc sử dụng “when” để đặt câu? Bạn đang phân vân không biết nên dùng “when” hay “while” mới đúng? Hiểu được những khó khăn này, FLYER đã tổng hợp chi tiết cách dùng, ý nghĩa và cấu trúc when trong bài viết dưới đây. FLYER tin rằng, sau khi đọc bài viết dưới đây, các bạn chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. 

Cấu trúc “when” trong tiếng Anh

Cấu trúc “When” được sử dụng để nói về sự việc, hành động, tình huống đang diễn ra trong cùng tại 1 thời điểm. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của “when”, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng cũng như cấu trúc của “when” ở các phần tiếp theo nhé!

Cách sử dụng “when” trong tiếng Anh

Chúng ta có thể dùng cấu trúc “when”  với nhiều mục đích khác nhau. Vậy, cấu trúc when được sử dụng như thế nào? Các bạn hãy theo dõi nhé.

– Khi nói về chuỗi các hành động xảy ra liên tiếp nhau.

Ví dụ:

 • When I called, his mom picked up

K

 • W

K

– Khi một hành động đang diễn tả thì bị một hành động khác (diễn ra chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn) xen vào.

Ví dụ:

 • I was watching a film when you called.

Lúc bạn gọi điện thì tôi đang xem phim. –> Hành động xen vào ở đây đó là “lúc bạn gọi điện”.

 • He was cooking when you knocked
Read More :   All That She Carried Is One of the 100 Must-Read Books of 2021

Anh ấy đang nấu ăn thì bạn gõ cửa phòng anh ấy. –> Hành động xen vào ở đây đó là “bạn gõ cửa”

Chú ý: Chúng ta không sử dụng động từ chia ở dạng tiếp diễn cho mệnh đề có chứa “when”.

Ví dụ:

 • I was watching a film when you were calling.

K

 • He was cooking when you were knocking

K

Thông thường, tùy thuộc nghĩa nhấn mạnh, hoặc diễn giải của người dùng mà những mệnh đề chứa “when” có vị trí linh hoạt trong câu.  Mệnh đề có chứa cấu trúc “when” là mệnh đề bổ sung ý nghĩa cho mệnh đề chính. Khi được đặt ở đầu câu, mệnh đề chứa cấu trúc “when” ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.

Mệnh đề chứa cấu trúc “when” có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu.

Cấu trúc câu với từ “when”

Với mỗi thì khác nhau thì cấu trúc “When” lại có ý nghĩa khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu xem những cấu trúc when nào thường được dùng nhé.

Cấu trúc Ví dụ Ý nghĩa
When + thì hiện tại đơn, thì tương lai đơn – When you come home, lunch will be ready. K Diễn tả kết quả của hành động hoặc một sự việc nào đó xảy ra trong tương lai.
When + thì quá khứ đơn, thì quá khứ hoàn thành – When I just finished my exam, I knew that I had made some mistakes. Khi mà tôi vừa hoàn thành bài kiểm tra thì tôi đã nhận ra là mình đã làm sai vào chỗ. Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề “when”.
When + thì quá khứ đơn, thì quá khứ đơn – When the rain stopped, we started to go to the zoo. Khi mà cơn mưa vừa ngưng thì chúng tôi bắt đầu đi đến sở thú. Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.
When + thì quá khứ tiếp diễn + thời gian cụ thể, S + thì quá khứ đơn – When we were playing football at 4:30 pm yesterday, there was heavy rain. Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng đã thì trời mưa rất to. Khi một hành động đang diễn ra ở một thời điểm cụ thể, thì một hành động khác xảy đến.
When + thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn – When we called, he was working in his room. Khi mà chúng tôi gọi thì anh ta đang làm việc trong phòng của mình. Diễn tả một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào.
When + thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ đơn – When he had gone, I knew he was the one I needed most. Khi anh ấy đi rồi tôi mới nhận ra anh ấy là người tôi cần nhất. Hành động ở mệnh đề “when” xảy ra trước, nó dẫn đến kết quả ở quá khứ. Cấu trúc này thường dùng để diễn tả sự tiếc nuối.
Tổng hợp cách dùng cấu trúc “When”

Xem thêm: “Hardly when” là gì? Tổng hợp cấu trúc chi tiết và cấu trúc tương đồng chỉ trong 5 phút

Sự khác biệt giữa “when” và “while”

Cấu trúc “when” và “while” trong tiếng Anh đều được dùng để mô tả, diễn đạt những sự việc, hành động diễn ra trong cùng 1 thời điểm. Tuy nhiên, để có thể nhận biết một cách rõ ràng nhất về cấu trúc cũng như cách sử dụng của 2 loại cấu trúc này thì không phải ai cũng biết.

Read More :   CGC Grading Process | CGC
Cấu trúc When Cấu trúc While
1. When + thì hiện tại đơn, thì tương lai đơn=> Diễn tả kết quả của hành động hoặc một sự việc nào đó xảy ra trong tương lai.

Ví dụ:– When you see my new house, you will love it. Khi bạn nhìn thấy căn nhà mới của tôi, bạn sẽ yêu nó ngay.

1. While + thì quá khứ/ hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ/ hiện tại tiếp diễn=> Diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời, song song trong hiện tại hoặc quá khứ.

Ví dụ:– While my mother is cooking, my father is watching TV.T

2. When + thì quá khứ đơn, thì quá khứ hoàn thành=> Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề “whe”n.

Ví dụ:– When I met her, she had lived here for 4 years. Khi tôi gặp bà ấy, bà ấy đã sống ở đó được 4 năm rồi

2. While + thì quá khứ/ hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn=> Khi nói về một hành động đang diễn ra thì một hành động khác cắt ngang.

Ví dụ:– While Lan was talking to us, her baby slept.Khi mà Lan đang nói chuyện với chúng ta thì con cô ấy ngủ rồi.

3. When + thì quá khứ đơn, thì quá khứ đơn=> Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.

Ví dụ:– When she turned off the light, he locked the door. K

x
4. When + thì quá khứ tiếp diễn + thời gian cụ thể, S + thì quá khứ đơn=> Khi một hành động đang diễn ra ở một thời điểm cụ thể, thì một hành động khác xảy đến.

Ví dụ:– When I was doing my homework last night, the electricity went offT

x
5. When + thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn=> Diễn tả một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào.

Ví dụ:– When my mom opened my door, I was sleepingL

x
6. When + thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ đơn=> Hành động ở mệnh đề “when” xảy ra trước, nó dẫn đến kết quả ở quá khứ. Cấu trúc này thường dùng để diễn tả sự tiếc nuối.

Ví dụ:– When the opportunity had passed, I only knew that there was nothing that could be done. Khi mà cơ hội đã tột đi rồi thì tôi đã mới biết là chẳng gì có thể được làm nữa cả.

x
 1. I
 2. (when/while)  I was talking to my aunt on the phone, and my dad came home.
 3. W
 4. (
 5. (when/while)  I was in my hometown in the summer, and power cuts were very frequent.
 6. M
 7. Linh was very sad (when/while) things hadn’t been going well for days.
 8. W
 9. H
 10. I
 11. I
 12. t
 13. S
 14. y
 15. I
Read More :   How to get your first book published: Top publishing tips - FutureLearn
 1. When I (study) hard for the final exam, my friend (pass)   by to visit me.
 2. W
 3. H
 4. W
 5. W
 6. W
 7. W
 8. W
 9. W
 10. W
 11. M
 12. O
 13. I
 14. S
 15. W

1. I was having breakfast Lan arrived.2. I heard the phone ring, I woke up.3. Jane was washing the dishes, and I cleaned up the house.4. I buy some milk, you can go to the park.5. I was at the market I met Linh.6. The salesman was arranging the goods the thief came into the store.7. you saw Tuan, was he with his girlfriend?8. Someone stole my bag I was buying some books.9. I hurt my hand I tried to lift the wardrobe.10. we were standing outside the stadium, someone picked my bag.

1. on my way home/ I/ was/ him/ saw/ I/ while.2. smoke a lot/ young/ used to/ he/ was/ When/ he.3. a terrible accident/ when/ a child/ was/ Peter/ had.4. rang/ taking a bath,/ While/ the phone/ three times/ Lan/ was.5. London,/ we/ lived in/ When/ many interesting people/ met/ we.6. when/ my friends/ Where/ are/ most need them/ I?7. was driving,/ a very interesting radio program/ While/ I/ listened to/ I.8. you/ Who/ when/ did/ arrived at/ meet/ you/ the party?9. were thinking of/ While/ was speaking,/ I/ they/ something else!10. a teenager/ had/ I/ when/ many problems/ I/ was.

1. She met him while she traveled on a train.2. While the woman was getting off the bus, she was falling down.3. The thief was breaking into while we were sleeping.4. Lan took a photo while I didn’t look.5. While my mum was working in the garden, she was hurting her back.6. We were living in Hanoi when our old aunt die.7. When I got up this morning, it rained heavily.8. While my dad was brushing his teeth, my mum was falling asleep.9. I saw a nightmare while I slept last night.10. What happened in your dream while a monster chased you?

1. Dùng “when” khi nào?

– Khi nói về chuỗi các hành động xảy ra liên tiếp nhau.– Khi một hành động đang diễn tả thì bị một hành động khác (diễn ra chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn) xen vào.

2. Trước và sau “when” dùng thì gì?

– Cấu trúc “when” với thì tương lai đơn/ hiện tại đơn:When + S + V present simple, S + V simple future/simple present– Cấu trúc “when” với thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành:When + S + V simple past, S + V past perfect

3. Khi nào dùng When? Khi nào dùng While?

“When” dùng để diễn tả những hành động diễn tại các thời điểm khác nhau. Còn “while” dùng khi diễn tả các hành động diễn ra cùng một lúc.

>>> Đọc thêm bài viết Khi nào dùng When? Khi nào dùng While?

Như vậy, các bạn đã cùng FLYER khám phá toàn bộ những kiến thức liên quan đến cấu trúc when, đồng thời chúng ta cũng đã biết thêm được sự giống nhau và khác nhau giữa hai cấu trúc when và while. FLYER hy vọng rằng, bài viết này sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến phần kiến thức này và giúp các bạn tự tin sử dụng “when” trong giao tiếp. Chúc các bạn học tập tốt! 

Ba mẹ quan tâm đến luyện thi Cambridge & TOEFL hiệu quả cho con?

Để giúp con giỏi tiếng Anh tự nhiên & đạt được số điểm cao nhất trong các kì thi Cambridge, TOEFL…. ba mẹ tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh cho trẻ tại Phòng thi ảo FLYER.

✅ 1 tài khoản truy cập 1000++ đề thi thử Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trên 1 nền tảng

✅ Giúp trẻ tiếp thu tiếng Anh tự nhiên & hiệu quả nhất với các tính năng mô phỏng game như thách đấu bạn bè, bảng xếp hạng, games luyện từ vựng, bài luyện tập ngắn,…

Trải nghiệm phương pháp luyện thi tiếng Anh khác biệt chỉ với chưa đến 1,000 VNĐ/ ngày!

Vào thi thử MIỄN PHÍ

Để được tư vấn thêm, ba mẹ vui lòng liên hệ FLYER qua h hoặc 033.843.1068

Đừng quên tham gia ngay nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL cùng FLYER để được cập nhật các kiến thức vài tài liệu tiếng Anh mới nhất nhé.

>>> Xem thêm:

Frequently asked questions

When’S The Next Episode Of Power Book 2


Related Posts

How & Why I Annotate (9 Methods)

The article about %%Keyword%%, which is currently a popular topic of Q&A Book, Is attracting a great deal of focus, isn’t it? Today’s date, let’s explore some…

Spoilers and Discussion Post for Every Vow You Break – Jen Ryland Reviews

The article about %%Keyword%%, which is currently a popular topic of Q&A Book, Is drawing significant notice, isn’t it? Today’s date, let’s explore some Spoilers and Discussion…

Rhaenyra Targaryens fate in the books will make for grim viewing in HotD

The article about %%Keyword%%, which is currently a popular topic of Books, Is receiving considerable concentration, isn’t it? At present, let’s explore some Rhaenyra Targaryens fate in…

Virgin River Fans Have Noticed Major Differences Between The Books & The Show

The article about %%Keyword%%, which is currently a popular topic of Q&A Book, Is receiving considerable concentration, isn’t it? At present, let’s explore some Virgin River Fans…

Who was Enoch in the Bible?

The article about %%Keyword%%, which is currently a popular topic of Books, Is receiving considerable concentration, isn’t it? Today’s date, let’s explore some Who was Enoch in…

Devin Booker

The article about %%Keyword%%, which is currently a popular topic of Q&A Book, Is receiving considerable concentration, isn’t it? At present, let’s explore some Devin Booker that…

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *